ONENIGHEID OVER DE HERDERSKNAAP MET FLUIT

Herdersknaap met fluitHerdersknaap met fluit
De herdersknaap met fluit is een beeldje dat op het parkeerterrein van de Nieuwe Buitensociëteit staat. Maar er is enige onenigheid over het beeldje.

Opening theaterzaal in 1890
Het verhaal gaat dat het beeldje oorspronkelijk afkomstig is uit de tuin van Hotel Wientjes eerder bewoond door burgemeester van Nahuijs. Het beeldje werd weggegeven door de familie Ketwich Verschuur bij de opening van de grote theaterzaal in 1890. De herdersknaap met fluit werd in de tuin gezet bij de Nieuwe Buitensociëteit op de voorwaarde dat het zijn eerste standplaats altijd zou moeten kunnen zien.

Nieuwe Buitensociëteit
In 1959 werd er een verzoek ingediend voor teruggave van het beeldje, dat al vele jaren in de tuin van de Nieuwe Buitensociëteit had gestaan. Dit werd afgewezen, want het beeldje siert al jaren de tuin van de Buitensociëteit. Het gezegde klinkt: eens gegeven blijft gegeven. Maar de mogelijkheid blijft bestaan dat er in de toekomst door nabestaande van de familie geprobeerd zal worden om het beeldje terug te krijgen.