Visualiseren

Iedereen kent de kracht van visualiseren. In het bedrijfsleven speelt beeld echter vaak een secundaire rol. Eerst wordt een tekst geschreven en dan wordt er een plaatje bij gezocht. Wanneer visualisatie al tijdens de strategievorming wordt ingezet, is het een krachtig instrument om mensen in beweging te brengen. Er zijn drie hoofdredenen om te visualiseren: om mensen te prikkelen, om ideeën te genereren en om ideeën over te brengen.

Maar hoe visualiseer je?

De stappen die je neemt om te visualiseren kan je gebruiken voor alle functies. Deze hoeven niet lineair te zijn, zoals het hele visualisatieproces.

1. Begin met de analyse

Gebruik de stappen inventariseren, verbinden, organiseren en visualiseren. Hoe meer ervaring, hoe sneller en minder lineair je werkt.

2. Bepaal de focus van je idee en publiek

Hiervoor is het SQVID-model van Dan Roam heel waardevol. Hij heeft vijf assen uitgezet, waarmee je kunt schakelen tussen iets overbrengen van je linker hersenhelft naar je rechter hersenhelft en andersom.

3. Blijf vragen stellen tijdens het visualiseren

Gaat het om het concept of om de uitwerking? Gaat het om een visie of om een stappenplan? Gaat het om eenvoud of juist de complexiteit? Deze vragen zijn heel belangrijk om te blijven stellen terwijl je visualiseert. Als iets te specifiek is, dan vernietig je het voorstellingsvermogen en de creatieve kracht. Mensen zijn meer betrokken bij dingen die suggestief zijn, dan bij dingen die glashelder zijn. Als iets te conceptueel is dan blijft het te abstract voor mensen. Als iets te simpel is vinden mensen het saai en als iets te moeilijk is dan haken mensen af. Dit is een continue balans die je moet vinden en moet leren uit ervaring.

4. Bepaal de vorm van je visualisatie

Kies vervolgens een vorm om je idee in te gieten. Denk na over semiotiek, het medium en de vorm.

5. Semiotiek

Semiotiek geeft de betekenis aan van een vorm. Je kan ervoor kiezen iets puur illustratief te laten zien, iets symbolisch of metaforisch te laten zien of juist iets schematisch. Metaforen worden in beeld vaak gebruikt. Vaak worden landschappen als context gebruikt, reizen als een stappenplan, kruisingen als keuzemomenten. Er zijn veel clichés en zeker in snelle visualisaties kan dit helpen om gelijk duidelijk te krijgen wat iets betekent. Het gaat om de kunst van zoveel mogelijk weglaten om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken. Met het gebruik van diagrammen kweek je begrip en laat je relaties en verbanden zien.

6. Medium

Kies ervoor of je iets 2D (afbeelding), 3D (model) of 4D (film) wil maken. Kies ook bewust voor digitaal of analoog. Analoog werken geeft meer snelheid, vrijheid en ‘swing’ aan je idee. Ook geeft het meer ruimte voor het toevallig ontdekken van oplossingen. Het grootste voordeel van digitaal werken echter, is dat je makkelijk iets kan wijzigen en dingen snel kan delen. Technieken worden hier beter voor. Uiteindelijk moet je het beste uit de twee werelden combineren.

7. Vorm

Maak gebruik van universele ontwerpprincipes om je beeld zoveel mogelijk te laten werken. Visualiseren overstijgt taal, maar houd er rekening mee dat in verschillende culturen dingen een andere betekenis kunnen hebben, zoals kleuren: mooi weergegeven in deze infographic. Laat woorden en beeld een team vormen en elkaar versterken.

Bron: Frankwatching